Kontakt och bokning

 

Holidays Orkester 
Michael Andersson
Mob: 073 - 83 59 616
Mail: epost@holidaysorkester.com


Nöjeskällan

Mikael Wängkvist
Verkstadsgatan 11
524 31 Herrljunga
Tel: 0513 - 102 60
Fax: 0513 - 102 61
Mob: 0705 - 12 31 11
Mail: Micke@nojeskallan.se
www.nojeskallan.se

 

JH Formidling
Jan Husebæk
Svelvikgaten 2

3117 TØNSBERG

Tlf: 905 51 087

Mail: huseba@online.no
www.jhformidling.dinstudio.no